fbpx
Ispis

graf.jpg

Jutros u 9,00 sati koncentracija kancerogenog benzena u zraku iznosila je 16,4 µg/m3. Iako je mjerna postaja u Slavonskom Brodu zabilježila da je koncentracija benzena u 10,00 sati smanjena na 6,4 µg/m3, satne vrijednosti i dalje prelaze dopuštenu godišnju koncentraciju od 5 µg/m3. Čini se kako je postala uobičajena praksa da je zrak u Slavonskom Brodu jedan dan zagađen prekomjernom koncentracijom sumporovodika, a drugi dan prekomjernom koncentracijom benzena. I dalje se upozoravaju svi građani da obrate pozornost na podatke o onečišćenju zraka koje svakoga sata objavljuje mjerna postaja u Slavonskom Brodu, te da u uvjetima  onečišćenja zrak, kakvi su zabilježeni jutros u 9,00 sati, ne izlaze iz kuće osim ako je to uistinu nužno.