fbpx
Ispis

Grad Slavonski Brod je prije više od dva tjedna uputio dopis Ministarstvu zaštite okoliša u kojem ponovno upozorava na prekoračenje graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku. Zbog sporosti državne administracije dopis, kojim se upozorava na konstantno zagađenje zraka Grad Slavonski Brod, 13.ožujka 2013. adresiran je i na Upravu Rafinerije nafte Brod. Dopisom je upozorena Uprava rafinerije na očiti kvar u tehnološkom procesu koji uzrokuje prekomjernu koncentraciju štetnih tvari u zraku.

U privitku se nalazi odgovor Uprave Rafinerije nafte Brod koji je jučer stigao u Gradsku upravu. 

Odgovor Uprave Rafinerije nafte Brod