fbpx
Ispis

Mjerna postaja bilježi visoke koncentracije sumporovodika i sumporovog dioksida u zraku

Mjerna postaja u Slavonskom Brodu danas je ponovno zabilježila veliko prekoračenje satne granične vrijednosti sumporovog dioksida SO2 i sumporovodika H2S. Tako je u 13,00 sati izmjerena koncentracija SO2 iznosila 499 µg/m3. Podsjetimo, satna granična vrijednost za sumporov dioksid iznosi 350 µg/m3. Istovremeno,  satna koncentracija sumporovodika bila je gotovo osamnaest puta veća od granične vrijednosti. Naime, prema podatcima mjerne postaje  koncentracija H2S u 13,00 sati  iznosila je 124,6 µg/m3. Sukladno Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku satna granična vrijednost H2S ne smije prelaziti 7 µg/m3. U pitanju je jedna od najvećih satnih koncentracija H2S ikad zabilježenih na mjernoj postaji u Slavonskom Brodu. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda  ponovno je dopisom upozorio Ministarstvo zaštite okoliša na alarmantne podatke o onečišćenju zraka.