fbpx
Ispis

Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zrakuTijekom posljednjih nekoliko dana mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe onečišćenje zraka lebdećim česticama PM10. Tako je dnevna koncentracija PM10 periodu od 20. siječnja 2017. godine do 24. siječnja 2017. godine prekoračila dnevnu graničnu vrijednost od 50µg/m3 čak 5 puta. Najveće izmjerene koncentracije iznosila su 117,965 µg/m3, 105,274 µg/m3, 152,883 µg/m3, 75,117 µg/m3 i 84,387 µg/m3.

Istovremeno, mjerne postaje bilježile su i prekoračenja satnih graničnih vrijednosti sumporovodika H2S u zraku. Satna granična vrijednost za H2S je 20. siječnja 2017. godine iznosila 10,135 µg/m3, što je veće od satne granične vrijednosti 7 µg/m3.


Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, dnevna granična vrijednost lebdećih čestica PM10 u zraku ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine. Od početka ove godine do danas, u Slavonskom Brodu prekoračena je već 16 puta. Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ponovno je uputio dopis nadležnom ministarstvu kojim upozorava na posljednje podatke o onečišćenju zraka u Slavonskom Brodu.