fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Mirko Marković (Slavonski Brod, 1929.) gimnaziju je završio u Zagrebu, studirao je arhitekturu, a potom geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, gdje je doktorirao 1964.

Od 1961. je radio u Zavodu za etnologiju Hrvatske akademije, a od 1974. je bio upravitelj Etnološkog zavoda i tajnik Akademijina Odbora za narodni život i običaje. Zajedno s akademikom Andrijom Mohorovičićem uređivao je Zbornik za narodni život i običaje.
Proučavao je obilnu arhivsku građu, naročito karte i planove naselja te prikupio opsežnu i dotad nepoznatu građu. Veliki opus u njegovom znanstvenom radu činile su publikacije koje dotiču hrvatsku povijesnu ili kulturnu geografiju. Temeljito je pregledao i proučio veliku Kartografsku zbirku Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu te o toj zbirci napisao iscrpan prikaz s ocjenom njezinih rariteta.
Izradio je desetak zavičajnih karata hrvatskih većih gradova i okolnih krajeva, objavio oko dvije stotine stručnih i znanstvenih radova, među kojima i desetak opsežnijih knjiga. Najviše se bavio proučavanjem prošlosti hrvatskih naselja, starih zemljovida i planova te migracijama stanovništva.
Njegovo kapitalno djelo je "Descriptio Croatie" (1993.), plod njegova tridesetogodišnjeg rada, do danas najpotpuniji i najširi panoramski pregled kartografije Hrvatske i hrvatske kartografije od početaka pa do kraja 19. stoljeća. Drugo važno djelo bilo mu je "Descriptio Bosnae et Hercegovinae" (1998.), a treće "Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama" (2001.)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit