fbpx
Ispis
Kategorija: Održavanje čistoće

 PITANJE

  U Ulici Andrije Štampara ispred kućnog broja 9 na maloj zelenoj površini puno je nagomilanog smeća , grana i bodljikavog korova. Ne može se izaći iz auta od smeća. Molim da se nešto hitno poduzme i očisti taj dio ulice.

                                                                                                        Sandra Jagodić

ODGOVOR: 08. travnja 2010.

Komunalni redar upućen je na teren da utvrdi da li se radi o javnoj  površini i tko je odložio predmetno smeće. Nalogom će naložiti da Komunalac očisti  javnu površinu (ako se radi o javnoj površini) na teret prekršitelja.

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo