fbpx
Ispis
Kategorija: Održavanje čistoće

 PITANJE:

Postoji li ikakva mogućnost da se metalne košare za otpatke (žute boje), koje se nalaze postavljene u raznim dijelovima grada, zamijene s novima. Naime kod skoro svih košara istrunulo je dno a stranice su u još relativno dobrom stanju. Kada se u košaru baci otpad (ima onih koji i to čine) isti propadne kroz trulo dno i ostane na travi, betonu ili asfaltu, vjetar psi i nesavjesni pojedinci ga razvlače i stvara se ružna slika, a hoćemo imati čist i lijep grad. Možda da malo smanjimo davanja za razne priredbe masovne kulture i zabave a dio odvojimo za navedene namjene. Dalibor Čugura

Odgovor: 8.lipnja 2010. 

Postoji mogućnost za zamjenu i to će biti  napravljeno  vrlo brzo . Bit će zamijenjeno i postavljeno 150 novih  košara. Ovaj broj neće ni  približno zamijeniti sve kante, no zbog finacijskih limita u ovoj godini nije moguće nabaviti veći broj novih.

Preostale kante  ili košare će se popraviti i dovesti u stanje funkcionalnosti.