fbpx
Ispis
Kategorija: Održavanje čistoće

Dana 26.10. uputio sam zahtjev da se riješi divlji deponij na križanju ulica I.Meštrovića i J.Dobrile. Expresno ste to stavili kao riješeno, a smeće se i dalje tamo nalazi samo u većem obimu.Molim Vas da oznake \"Riješeno\" stavljate tek kada se problem i riješi. Isto tako molim komunalnog redara da ukoliko ima saznanja o tome tko baca smeće da prema istima i podnese odgovarajuće prijave tj.sankcije.

ODGOVOR: 8.11.2010.

Dana 27. listopada izdan je nalog za uklanjanje deponije tvrtki "Komunalac", RJ Zelenilo i čistoća.
Komunalni redar nema saznanja koji stanari odlažu otpad, jer je zaprimljena anonimna telefonska prijava o odlaganju otpada. Stranka se nije željela predstaviti niti imenovati stanare koje odlažu otpad.
UO za komunalni sustav i komunalno redarstvo

DOPUNA ODGOVORA: 10.11.2010.

Prema informaciji od gosp. Rečića (rukovoditelja RJ Zelenilo i čistoća), upravo su radovi u tijeku i biti će danas obavljeni. Problem je bio u tome što su radnici Komunalca već očistili taj divlji deponij, ali su nesavjesni građani ponovo nabacali otpad.

Komunalac d.oo.

 Rijesen.gif