fbpx
Ispis
Kategorija: Održavanje čistoće

Molim Vas da se očisti ovaj prostor (Ugao Kozarčeve i Florijanove) kako bi nogostup bio prohodan, ukloniti prometni znak koji nakon preregulacije više nema svrhe. Ovaj ugao zaista predstavlja ruglo grada godinama.

Neven Jozić

 ODGOVOR: 12.11.2010.

Komunalni redar izvršio je nadzor na predmetnoj lokaciji i izdao nalog poduzeću "Komunalac" d.o.o., RJ Zelenilo i čistoća za čišćenje nogostupa.
Za uklanjnje znaka izdan je nalog poduzeću koje održava nerazvrstane ceste u gradu tako da će i to biti obavljeno. 

 DOPUNA ODGOVORA: Cijeli ugao  Kozarčeve  i Florijanove biti će očišćen od smeća i raslinja tijekom današnjeg radnog dana (17.11.10.).
Komunalac d.o.o.
Rijesen.gif