fbpx
Ispis
Kategorija: Održavanje čistoće

Danas odmah neposredno iza kiše ponovno sam obišao slivnike i ponovno zatekao potpuno začepljene slivnike u ulici Ante Starčevića u potezu od Tome Skalice do Preradovićeve ulice - 2 komada i 1 komad potpuno začepljen u Gupčevoj između kocke 8 i 10 u prolazu, bilo je toliko vode da pješaci nisu mogli prolaziti.
Neven Jozić

 ODGOVOR, 10.11.2010.

PRIJAVLJENO U "VODOVOD" d.o.o. -SEKTOR održavanje slivnika

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

ODGOVOR: 11.11.2010.

U užem dijelu grada Slavonskog Broda ima ugrađenih 5000 slivnika.
Ekipe Vodovoda Slavonski Brod redovito vrše održavanje istih prema svom planu aktivnosti i po pozivu, što građana, što  od strane gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav,  ali najmanje jednom u 2 godine se obiđe svaki slivnik. O uočenim nedostacima i kvarovima na slivnicima uredno se obavještava gradski UO za komunalni sustav .
Za konkretan slučaj 10.11.2010. telefonski je naručeno čišćenje ovih slivnika od strane UO za komunalni sustav. Ekipa Vodovoda je odmah izašla na mjesto rada te utvrdila:
-Slivnici u Starčevićevoj ulici  su zapunjeni asfaltom do odvodne cijevi (nema taložnice) tako da ti slivnici rade, ali se moraju češće čistiti .
-Gupčeva - prolaz između 8 i 10: odvodna cijev je nakon par metara ili oštećena ili  nečim zapriječena tako da mlaznica ne može izvršiti ispiranje i čišćenje do kraja.
Dana 11.11.2010. o svemu je obaviješten gradski UO za komunalni sustav.

Vodovod d.o.o.,

Šef Odjela odvodnje /Zvonimir Kos,inž.građ./

Rijesen.gif