fbpx
Ispis
Kategorija: Komunalna infrastruktura (ceste, staze...)

Poštovani, kada će u planu biti asfaltiranje ostatka ulice Natka Nodila. Preostalo je još nekih 130 m ulice (puta) na čije se asfaltiranje čeka već 15-tak godina. Put je derutan, pun rupa te teško dostupan motornim vozilima, osobito u zimskom razdoblju. Molim za što hitnije rješavanje ovog problema.Hvala na razumijevanju!

ODGOVOR: 1.8.2019. 

Poštovana, zahvaljujemo na ukazanom problemu. Uređenje predmetne ulice nije predviđeno Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda. Za izgradnju, rekonstrukciju ceste i asfaltiranje iste sukladno Zakonu o gradnji  potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju po kojoj će se ishoditi Građevinska dozvola za predmetne radove. Slijedom gore navedenog  Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo ne može udovoljiti podnesenoj zamolbi za uređenje predmetne ulice u ovoj godini, ali ćemo razmotriti predlaganje iste u planu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu koju prema Statutu Grada Slavonskog Broda donosi Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda. Kolnik u tom neasfaltiranom dijelu ulice se održava nasipanjem i profiliranjem kroz redovno održavanje.

S poštovanjem, 

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Buduca investicija