fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak
Molim da razmotrite mogućnost da se ulica Mirka Bogovića proglasi jednosmjernom
iz pravca Štampareve jer je uska te da se izgradi nogostup i javna rasvjeta.
Zahvaljujem,
Ivan Kristijan
M. Bogovića 3
Slavonski Brod
ODGOVOR: 2.12.2010.
Za pitanje preregulacije predmetne ulice potrebno je prvo obratiti se u Mjesni odbor "J. J. Strossmayer" jer prema Statutu grada Slavonskog Broda Mjesni odbori osnovani su kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 
Vijeće mjesnog odbora dužno je razmotriti predmetno pitanje i svoj zaključak (ako je pozitivan) proslijediti Gradu Slavonskom Brodu na postupanje. Po primitku zahtjeva isti se prosljeđuje na Savjet za sigurnost prometa koji donosi zaključak o predmetnoj regulaciji, ako je zaključak pozitivan odnosno ako je zaključeno da se pristupa izradi projektne dokumentacije Grad bi morao osigurati sredstva za isto. Po izradi Prometnog projekta za preregulaciju prometa isti se prosljeđuje Policijskoj upravi za ishođenje suglasnosti. Ako se ishodi suglasnost PU (sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama) pristupa se postavljanju prometne signalizacije prema projektu.
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
Buduca_investicija.gif

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit