fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

U Štamparevoj ulici na dijelu od pekarnice Dora prema stadionu Marsonije do k.br.17 svakodnevno su parkirani automobili,tako da je izlaz iz dvorišta iz Štampareve 17 nepregledan. Da bismo izašli iz istoga često moramo do pola izaći na ulicu zbog nepreglednosti,samo je pitanje dana kada će netko naletjeti automobilom na nas stanare. Ista je stvar kada idemo pješke i moramo hodati po cesti tih 10-ak metara do raskrižja Štampareve i Strossmayerove ulice zbog parkiranih vozila. Da li je dozvoljeno parkiranje na tom dijelu,?Ako nije tko to treba sankcionirati? HVALA


ODGOVOR: 11.9.2012.

Poštovani,
Upit koji ste nam poslali 2. rujna ove godine proslijedili smo PU brodsko-posavskoj. U nastavku slijedi njihov odgovor koji smo danas zaprimili:

„Upit građana koji ste nam proslijedili 4. rujna ove godine uputili smo na provjeru Pododsjeku za sigurnost u cestovnom prometu ove Policijske uprave. Policijski službenik je izvršio obilazak i nadzor u Štamparevoj ulici na lokaciji navedenoj u upitu. Tom prilikom uz zapadni rub ulice, od raskrižja s ulicom J.J. Strossmayera do kbr. 17 u Štamparevoj ulici, zatekao je pet automobila- što parkiranih što zaustavljenih.

Službenik je vozila fotografirao radi daljnjeg postupanja i provjere podliježe li takvo postupanje Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ili Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Naime, automobili su se nalazili uz sam rub kolnika ili većim djelom ili u cijelosti na neasfaltiranoj površini, koja se nalazi uz rub kolnika vrlo blizu zgrada na kbr. 20 u ulici J.J. Strossmayera i kbr. 19 ulice A. Štampara. Iz tog je razloga bilo potrebno utvrditi jesu li  vozila parkirana na privatnoj čestici ili javnoj površini.

Utvrđeno je da su automobili bili parkirani na k.č.4347 k. o. Slavonski Brod, koja je prema izvodu iz katastra ulica, a prema posjedovnom listu vlasništvo Grada Slavonskog Broda, koji je u skladu s tim i nadležan za uređenje prometne infrastrukture na toj čestici. Nadalje je utvrđeno da je vlasnik pekare "DORA" na lokaciji J.J. Strossmayera kbr. 20 na istočnom zidu svoje zgrade u Štamparevoj ulici neovlašteno postavio oznaku koja izgledom podsjeća na prometni znak B39 "Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje" s dodatnim natpisom "Zabranjeno parkiranje - osim kupaca", čime je svim kupcima "dozvolio" parkiranje.

S obzirom na sve navedeno, vozila koja se zaustavljaju ili parkiraju na navedenoj lokaciji čine prekršaj temeljem članka 82 točke 1,4,10,11 i 12 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a pored toga za većinu tih vozila ispunjeni su uvjeti za premještanje sukladno članku 84. točke 2,3,5,8 i 12 istog zakona.

Nadalje kolni ulaz zgrade na kbr. 17 Štampareve ulice izlazi na neisprekidanu uzdužnu crtu i u zoni prometnog traka za prestrojavanje, te izlaz iz tog kolnog ulaza bez obzira na parkirana vozila može biti samo na desnu stranu. Istovremeno ulaz je moguć samo vozilima koja dolaze iz smjera sjevera, odnosno ulice J.J. Strossmayera . U protivnom vozila čine prekršaj i grubo krše odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.“

S poštovanjem,

PU brodsko-posavska

Rijesen.gif

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit