fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak
Kada ce se riješiti pitanje regulacije prometa u Žumberačkoj ulici? Žumberačka je dosta uska ulica i kada se vlasnici kuca parkiraju kroz nju je nemoguće proći jer je dvosmjerna. Moj prijedlog je da se ista regulira kao jednosmjerna iz Zagrebačke prema Velebitskoj ili obratno i da se sanira kolnik koji je u očajnom stanju.

ODGOVOR: 10.10.2012
Poštovani,
pitanje regulacije prometa u Žumberačkoj ulici nikada nije bilo sporno niti  je tko ranije inzistirao na preregulaciji prometa u navedenoj ulici. 
Statutom grada Slavonskog Broda  određeno je da građani Slavonskog Broda mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima (problemima) te davati prijedloge u skladu sa zakonom i Statutom. U Statutu grada stoji;  „Na području grada Slavonskog Broda osnivaju se  mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.“

Kako je Vaš prijedlog vezan za probleme građana Mjesnog odbora Budainka  , slijedom gore navedenog potrebno je uputiti prijedlog regulacije prometa  u Žumberačkoj  ulici  Vijeću mjesnog odbora Budainka. Vijeće mjesnog odbora Budainka je dužno razmotriti Vaš zahtjev te donijeti odgovarajući zaključak po Vašem prijedlogu. Vijeće mjesnog odbora može prihvatiti ili odbiti Vaš prijedlog. U slučaju prihvaćanja prijedloga Vijeće mjesnog odbora  je dužno proslijediti zaključak Gradu Slavonskom Brodu na daljnje postupanje.


Grad Slavonski Brod  je sukladno članku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br.67/08. , 74/11.)  dužan ishoditi prethodnu suglasnost PU brodsko-posavske za preregulaciju prometa u predmetnoj ulici na temelju dostavljenog projekta.

Sukladno članku 13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br.67/08. , 74/11.)  prometni znakovi ,oprema i signalizacija na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta izrađenog od ovlaštenog projektanta sukladno članku 29. Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN br.53/02.).

S poštovanjem, 
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U_radu.gif

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit