fbpx
Ispis
Kategorija: Promet i parkiranje
Kada ce se riješiti pitanje regulacije prometa u Žumberačkoj ulici? Žumberačka je dosta uska ulica i kada se vlasnici kuca parkiraju kroz nju je nemoguće proći jer je dvosmjerna. Moj prijedlog je da se ista regulira kao jednosmjerna iz Zagrebačke prema Velebitskoj ili obratno i da se sanira kolnik koji je u očajnom stanju.

ODGOVOR: 10.10.2012
Poštovani,
pitanje regulacije prometa u Žumberačkoj ulici nikada nije bilo sporno niti  je tko ranije inzistirao na preregulaciji prometa u navedenoj ulici. 
Statutom grada Slavonskog Broda  određeno je da građani Slavonskog Broda mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima (problemima) te davati prijedloge u skladu sa zakonom i Statutom. U Statutu grada stoji;  „Na području grada Slavonskog Broda osnivaju se  mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.“

Kako je Vaš prijedlog vezan za probleme građana Mjesnog odbora Budainka  , slijedom gore navedenog potrebno je uputiti prijedlog regulacije prometa  u Žumberačkoj  ulici  Vijeću mjesnog odbora Budainka. Vijeće mjesnog odbora Budainka je dužno razmotriti Vaš zahtjev te donijeti odgovarajući zaključak po Vašem prijedlogu. Vijeće mjesnog odbora može prihvatiti ili odbiti Vaš prijedlog. U slučaju prihvaćanja prijedloga Vijeće mjesnog odbora  je dužno proslijediti zaključak Gradu Slavonskom Brodu na daljnje postupanje.


Grad Slavonski Brod  je sukladno članku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br.67/08. , 74/11.)  dužan ishoditi prethodnu suglasnost PU brodsko-posavske za preregulaciju prometa u predmetnoj ulici na temelju dostavljenog projekta.

Sukladno članku 13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br.67/08. , 74/11.)  prometni znakovi ,oprema i signalizacija na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta izrađenog od ovlaštenog projektanta sukladno članku 29. Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN br.53/02.).

S poštovanjem, 
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U_radu.gif