fbpx
Ispis
Kategorija: Urbanizam (gradnja općenito)

Poruka: Poštovani, svakodnevno prolazim kraj hotela Park koji svakim danom sve više propada. Jučer se moglo vidjeti i razbijeno staklo na stazi kraj hotela, a noću se okupljaju djeca i čuje se vika i lomljava iznutra. Vrata su otvorena kao i prozori podruma kroz koje se može neometano ući u hotel, a kroz koje se s ulice vidi silni građevinski i drugi otpad koji se nalazi unutar zgrade. S obzirom na stanje, kretanje unutar ruševne građevine može biti opasno, pa i pogubno. Isto tako, ugroženi su i prolaznici na stazi pored hotela. Pored svega, hotel je zaštićeni spomenik kulture koji se nalazi u samom centru grada i tisuće prolaznika svakodnevno promatra kako spomenik propada, a iz balkona je čak izraslo i stablo. Ovdje naočigled svih građana dolazi do kršenja zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za što je predviđena primjerena novčana kazna. Da li je podnešena prijava inspektora za navedeni prekršaj? Isto tako, građevina se mora ograditi kako bi se onemogućio nesmetan ulazak te spriječilo uništavanje unutrašnjosti hotela i opasnost od ozljeđivanja prilikom kretanja po ruševinama. Također, nužno je natjerati vlasnika da spriječi daljnje propadnje kulturnog dobra što je on zakonski obavezan.

ODGOVOR, 04.07.2011.:

Pitanje će biti prosljeđeno Konzervatorskom odjelu u Slavonskom Brodu i inspekciji Ministarstva kulture u Zagrebu.

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11), za dobra koja se predmnijeva da imaju svojstvo kulturnog dobra može se kao privremeno donijeti rješenje o preventivnoj zaštiti, a rješenje donosi nadležno tijelo prema mjestu gdje se dobro nalazi (nadležno tijelo je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture - za područje grada Slavonskog Broda to je Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu). Svojstvo kulturnog dobra na temelju stručnog vrednovanja utvrđuje Ministarstvo kulture. Mora biti utvrđen vlasnik kulturnog dobra, a obveze vlasnika utvrđene su odredbom člana 20.Zakona. Nadležno tijelo utvrđuje mjere zaštite kulturnog dobra rješenjem, a ako vlasnik ne provede mjeru propisanu rješenjem u utvrđenom roku tu će mjeru provesti nadležno tijelo na trošak vlasnika. Inspekcijske poslove na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara obavlja Ministarstvo kulture.

Grad Slavonski Brod

U_radu.gif