fbpx
Ispis
Kategorija: Urbanizam (gradnja općenito)

U kojem uredu Gradske uprave trebam podnijeti zahtjev za legalizaciju garaže sagrađene u dvorištu obiteljske kuće u Ulici Vjekoslava Klaića. Posjedujem uporabnu dozvolu za obiteljsku kuću a garaža je građena temeljem lokacijske dozvole.
Koje uredovne dane radi taj ured i koje je radno vrijeme, jer sam čuo da radi samo tri sata sa strankama. Koje dokumente moram priložiti?

ODGOVOR: 5.3.2013.

Poštovani,
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša nadležan je za legalizaciju na području grada Slavonskog Broda. Radno vrijeme sa strankama je svaki radni dan od 7,00 do 10,00 sati.
Zahtjev za legalizaciju se podnosi u pisarnici Grada koja radi svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati.
Za sve dodatne informacije obratite se administrativnoj referentici Danijeli Kladarić na broj telefona 035/217-066.

S poštovanjem,
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Rijesen.gif