fbpx
Ispis
Kategorija: Opskrba el. energijom, plinom i vodom

 PITANJE:

ZAŠTO JE U ZGRADI 4 NA SLAVONIJI I SJEVERNA PODSTANICA TOPLA VODA VRLO LOŠE KAKVOĆE ( HLADNA UMJESTO TOPLA). BEZBROJ PUTA POZIVAN UPRAVITELJ ZGRADE I BROD-PLIN ALI BEZ USPJEHA. ZAŠTO JE DANAS U NEKIM ZGRADAMA PUŠTENO GROJANJE A U ZGRADI 4 NA SLAVONIJI I NIJE.

Katica Gospočić

ODGOVOR: 26.10.2010.

Prema članku 28. Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom (Narodne novine 129/06) mjesto razgraničenje između distributera toplinske energije i kupca toplinske energije je zajedničko mjerilo (kalorimetar) toplinske energije koje se, u ovom slučaju, nalazi u toplinskoj stanici zgrade 4 Naselja Slavonija I. Za zajedničke instalacije centralnog grijanja i tople vode koje se nalaze iza zajedničkog mjerila toplinske energije odgovoran je upravitelj zgrade.

 Isporuka toplinske energije za zgradu 4 Naselja Slavonija I započela je paralelno sa isporukom toplinske energije za ostale zgrade.    Temeljem   redovite  provjere  isporuke toplinske energije za toplu vodu na mjestu razgraničenja između distributera i kupca (zajedničko mjerilo u toplinskoj stanici zgrade 4 Naselja Slavonija I)  utvrđeno je da je isporuka primjerena, odnosno u skladu sa odredbama navedenih Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom.

Upravitelje zgrada uputili smo da prije početka ogrjevne sezone izvrše potpune i temeljite preglede zajedničkih instalacija centralnog grijanja i tople vode koje se nalaze iza mjesta razgraničenja radi uredne isporuke toplinske energije. Tijekom pregleda ili otklanjanja utvrđenog kvara, ukoliko to zatraži upravitelj, Brod-plin d.o.o. će pružiti, kao i uvijek, tehničku potporu.         

            S poštovanjem, BROD PLIN

DOPUNA ODGOVORA, 3.11.2010.

Uslijed problema kod isporuke toplinske energije za toplu vodu iza mjesta razgraničenja između distributera i kupca toplinske energije u zgradi 4 Naselja Slavonija I, ovim putem Vam predlažemo da u suradnji sa Vašim predstavnikom stanara i upraviteljem izvršite cjelokupan pregled zajedničkih instalacija. U tu svrhu Brod-plin d.o.o. će Vam dati stručnu pomoć u osobi iz službe toplinarstva : Anto Ravlić,mag.ing.stroj. koji se i tijekom ove godine ( 09 veljače 2010 ) na poziv Vašega upravitelja kao i po dolascima Vašega predstavnika stanara u tvrtku Brod-plin d.o.o. uključivao u rješavanje Vaših tehničkih nedostataka te im je predao prijedloge riješenja napisanih u Dnevniku rada za otklanjanja nedostataka ( koji su u području odgovornosti Upravitelja i suvlasnika –stanara i koji se rješavaju  u suradnji sa svim suvlasnicima na zajedničkom mjerilu isporuke toplinske energije tople vode i grijanja )  a kako bi se što kvalitetnije otkrio i otklonio nastali problem. Kao i u prijašnjim odgovorima Servisu 48 sati ponavljamo da ste uvjek imali tehničku potporu u Brod-plin d.o.o. kao što će te imati  i ubuduće.S poštovanjem,                                    Brod-plin d.o.o.


Rijesen.gif