fbpx
Ispis
Kategorija: Životinje

Pitanje: 

Molim vas da me uputite u postupak prijave nesavjesnih vlasnika pasa koji izvršavaju nuždu ispred moje kuće, bez nadzora vlasnika. Kome se mogu obratiti za pomoć i na koji način sankcionirati takve vlasnike? 

Odgovor:

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa i načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 5/19)  članak 13. , posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi odgovarajući pribor za čišćenje fekalija ljubimaca, te je dužan odmah ukloniti i na odgovarajući način zbrinuti fekalije koje onečišćuju javnu površinu.

Ako komunalni redar u nadzoru utvrdi povredu odredbi ima pravo i obvezu naplatiti novčanu kaznu u prekršajnom postupku u iznos od 500,00 kn.