fbpx
Ispis
Kategorija: Ostalo

Pitanje: 

Poštovani,
možete li dati informaciju o gradskim lokalima slobodnim za najam?

Odgovor: 

Poštovani,

Grad Slavonski Brod može poslovne prostore u svom vlasništvu dodjeljivati samo po tržišnim uvjetima i temeljem javnog natječaja, sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine RH, br. 125/11; 64/15; 112/18) i Odluci o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br:8/12; 1/14).

Napominjemo da Grad javni natječaj objavljuje kako u tisku tako i na Internet stranicama Grada, www.slavonski-brod.hr.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete kontaktirati Jadranku Breznik, dipl.iur. na telefon 035/217-071.

Rijesen