fbpx
Ispis
Kategorija: Komunalna naknada

Imam mirovinu u iznosu od 730 kuna. Mogu li biti oslobođen plaćanja komunalne naknade, odnosno tko može biti oslobođen ?

ODGOVOR:
Člankom 40. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda utvrđeno je da pravo na oslobađanje od troškova komunalne naknade imaju osobe koje ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, umirovljenici sa zaštitnim dodatkom i umirovljenici čija mirovina ne prelazi visinu mirovine za zaštitnim dodatkom, a u svom domaćinstvu nemaju drugih prihoda, korisnici doplatka za njegu i pomoć druge osobe i osobne invalidnine i članovi njihovih obitelji, invalidi Domovinskog rata , civilne žrtve rata i članovi njihovih obitelji, nezaposleni hrvatski branitelji .Informacije o pojedinostima i potrebnim dokumentima za  svaki pojedinačni slučaj na tel.217-034. 

Pojedinosti o oslobađanju od komunalne naknade:
Temeljem čl. 40.st. 2 Odluke o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Županije“ ,br. 16/02,18/03,14/07 i 8/09) ) pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade po posebnom uvjetu imaju vlasnici stana ili kuće,  odnosno umirovljenici sa zaštitnim dodatkom i umirovljenici čija mirovina ne prelazi visinu mirovine sa zaštitnim dodatkom ukoliko nemaju drugih prihoda u obitelji.  Mirovina sa zaštitnim dodatkom u 2009. godini je iznosila  1. 700,00 kuna.     Ako je vaš jedini prihod mirovina , i ako živite sami u domaćinstvu, mogli bi po ovom uvjetu biti oslobođeni komunalne naknade za tekuću godinu.  Zahtjevi za oslobođenje od komunalne naknade podnose se Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Slavonskog Broda do zaključno 1. srpnja za tekuću godinu. 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu  koji možete dobiti u pisarnici Gradske uprave ili na službenoj Internet stranici Grada Slavonskog Broda. Uz zahtjev ste kao podnositelj dužni predočiti sljedeće dokaze:

  1. Osobnu iskaznicu – na uvid 
  2. Zadnju isplatnicu od mirovine ili uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područni ured Slavonski Brod
  3. Potvrdu o visini dohotka – Porezna uprava Slavonski Brod ( zgrada Županije brodsko-posavske – soba br.12).

Napominjem, da iz  Vašeg pitanja nije vidljivo živite li sami ili se radi o obitelji. U slučaju da živite u obitelji, a podnosite zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, trebate  za ostale članove obitelji odnosno domaćinstva uz zahtjev priložiti  dokaze temeljem kojih će  se donijeti odluka o tome da li ispunjavate uvjete za oslobađenje po uvjetu prihoda, i to :

  1. Potvrde o visini dohotka za sve punoljetne članove domaćinstva- Porezna uprava Slavonski Brod (zgrada Županije brodsko-posavske – soba.br.12), 
  2. Uvjerenje o prijavi na Zavod za zapošljavanje ( za sve radno sposobne nezaposlene članove kućanstva), 
  3. Potvrda o primanjima (npr. plaća, opskrbnina, rodiljna naknada i sl.) za članove domaćinstva koji ostvaruju takva primanja, 
  4. Za radno nesposobne osobe članove domaćinstva: Uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje –Područni ured Slavonski Brod, o tome da li osoba za koju se uvjerenje traži prima ili ne prima mirovinu i u kojem mjesečnom iznosu.  

Kad dođete u Gradsku upravu, u našem Odjelu dobit ćete pomoć prilikom popunjavanja i kompletiranja dokumentacije.

Upravni odjel za komunalni sustav

 

Rijesen.gif