fbpx
Ispis
Kategorija: Gradski prijevoz

Poruka: S obzirom na pozitivna iskustva koja sam imao s korištenjem ovog Servisa, dalje želim prijaviti oštećen kolnik u Slavonskom Brodu, Ulica Juraja Dalmatinca, ispred kućnog broja 8. Navedeno oštećenje, odnosno rupa u asfaltu, iz dana u dan je sve veće, te predstavlja opasnost kako za djecu koja se tu igraju, eventualno šetače s obzirom da navedena ulica nema pješačku stazu, a posebno za vozila koja prolaze tom ulicu. Unaprijed hvala!

ODGOVOR: 15.07.2011.:
Nakon očevida na terenu utvrđeno je da se radi o oštećenju spoja slivnika na kanalizaciju. Izvođaču radova na održavanju nerazvrstanih cesta ("Cestar" d.o.o) izdan nalog za sanaciju.

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

U_radu.gif