fbpx
Ispis
Kategorija: Gradski prijevoz

Postoji li mogućnost reorganizacije linija javnog gradskog prijevoza? Zašto autobusi na svih šest gradskih linija prave identičan krug po centru grada? Može li se uvesti posebna linija samo za centar grada koja bi imala i više polazaka u satu, a postojeće linije da imaju polaznu točku
na robnim dijelovima te, centralne, linije? Tako bi se povećao broj korisnika JGP-a jer ovako mnogo putnika gubi i do pola sata na nepotrebnu vožnju centrom?!

Odgovor: 04.10.2011.:
Postoji mogućnost reorganizacije gradskog prijevoza, ali samo u okvirima propisanim Ugovorom o koncesiji u kojemu stoji da u gradu prometuje 6 gradskih linija od kojih svaka (od rubnog dijela grada) prometuje kroz centar tako da sedmu liniju nije moguće uvesti.

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Odgovor iz Terzić-busa, koncesionara javnog gradskog prijevoza, 06.10.2011.:


Svaki sustav, tako i javni gradski prijevoz u gradu Slavonskom Brodu, se može u određenoj mjeri racionalizirati i optimizirati. Sadašnja organizacija uređena je slijedećim pravnim aktima :
- Odlukom o organizaciji javnog prijevoza putnika (,,Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.11/02, 1/03, 5/08 i 8/09),
- Odlukom o dodjeli koncesije od 30. listopada 2007.g i
- Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje prijevoza putnika na području grada Slavonskog Broda klasa:340-01/07-01/307  urbroj: 2178/01-09-07-13  od 22. studenoga 2007. g

Postojeća mreža linija zvjezdasto postavljenih u cilju povezivanja rubnih gradskih dijelova sa centrom grada Slavonskog Broda
• Linija Brodsko Vinogorje – Kolonija – Budainka jug – gradsko središte (Korzo)
Broj linije: 1, prioritetni pravci na liniji su uli¬ce: Štampareva, Strossmayerova, P. Krešimira IV., Vukovarska, Svačićeva, Vinogradska, SVC, Vinogorska, Ma¬rinci
Duljina linije: 14 km
Broj stajališta: 14
• Linija Podvinje – Zrinski-Frankopan – Mali Pariz – gradsko središte (Korzo)
Broj linije: 2, prioritetni pravci na liniji su uli¬ce: Štampareva, Strossmayerova, P. Krešimira IV., Vukovarska, Kumičićeva, Sv. Antuna, SVC, Kerdeni
Duljina linije: 14 km
Broj stajališta: 15
• Linija Brodski Varoš-Brodsko Vinogorje – Budainka – gradsko središte (Korzo)
Broj linije: 3, prioritetni pravci na liniji su uli¬ce: Štampareva, Strossmayerova, P. Krešimira IV., Vukovarska, Zagrebačka, Požeška, Marinci
Duljina linije: 16 km
Broj stajališta: 18
• Linija Bjeliš – Mikrorajon – gradsko središte (Korzo)
Broj linije: 4, prioritetni pravci na liniji su ulice: Štampareva, Strossmayerova, P. Krešimira IV, Vukovarska, Bakačeva, Vrazova, F. Filipovića, Vrbskih žrtava
Duljina linije: 12 km
Broj stajališta: 12
• Linija J. Rimac – Jelas – gradsko središte (Korzo)
Broj linije: 5, prioritetni pravci na liniji su ulice: Štampareva, Strossmayerova, P. Krešimira IV., Vukovarska, Svačićeva, Kolodvorska, Sv. N. Tavelića, S. Radića
Duljina linije: 14 km
Broj stajališta: 16
• Linija Šestinac – Osječka – gradsko središte (Korzo)
Broj linije: 6, prioritetni pravci na liniji su ulice: Štampareva, Strossmayerova, P. Krešimira IV., Vukovarska, Osječka, Budakova.
Duljina linije: 15 km
Broj stajališta: 13

omogućava svim korisnicima s bilo kojeg djela grada nesmetani i brzi dolazak, ne dulje od 15 minuta,  do svih dijelova grada u optimalnom vremenu koje nikako ne prelazi vrijeme od navedenih pola sata, pogotovo ne polusatno kruženje centrom grada.
Sadašnje rješenje, ponovo naglašavamo, nije idealno nego optimalno i prilagođeno velikoj većini korisnika javnog gradskog prijevoza, svakom svojom linijom obuhvaća centar grada tako da ne stoji tvrdnja o bespotrebnosti kruženja po centru grada.
Uvođenje nove linije imalo bi za potrebu promjenu ranije navedenih akata grada Slavonskog Broda ali i određivanje financijskih i socioloških parametara. Navedene elemente mogli bi kvalitetno i opravdano izvući jedino analiziranjem prometnih potreba većine građana – prometnom studijom ili anketiranjem. Grubom i nepreciznom analizom mišljenja smo da je promet u centru i ovako nepotrebno zakrčen i opterećen velikim brojem autobusa jer veliki broj županijskih linija i dalje, suprotno odlukama grada Slavonskog Broda, i dalje koristi stajališta i prometuje najznačajnijim prometnicima užeg centra.

Djelomicno_rijes.gif