fbpx
Ispis

Grad Slavonski Brod obavještava građane kako je, radi priključka građevine na javnu odvodnu mrežu, izdana dozvola za raskop javne površine u Ulici Vilme Daus 75 u dužini od 3,5 metara. Sanaciju javne površine izvođač radova će izvršiti odmah po završetku  radova.