fbpx
Ispis

Grad Slavonski Brod ovim putem obavještava građane kako će se u Ulici Krivača I/38 obaviti radovi na priključku građevine na javnu odvodnu mrežu, zbog čega je izdana dozvola za raskop javne površine u dužini od 8 metara.