fbpx
Ispis

Grad Slavonski Brod ovim putem obavještava građane kako će se u Naselju Ćirila Kosa obaviti radovi na priključku građevine na javnu odvodnu mrežu, zbog čega je izdana dozvola za raskop javne površine u dužini od 10 metara. Sanacija javne površine obavit će se u najkraćem mogućem roku nakon završetka radova.