fbpx
Ispis

Ovim putem obavještavamo građane kako će se u Ulici Vladimira Vidrića 34f obaviti radovi na priključku građevine na javnu odvodnu mrežu, zbog čega je izdana dozvola za raskop javne površine u dužini od 35 metara. Sanacija javne površine obavit će se u najkraćem mogućem roku nakon završetka radova.