fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

USTANOVA ZA GOSPODARENJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
Stanka Vraza 2.a Slavonski Brod
/ OIB: 83097767588 /

Slavonski Brod, 15.12.2014.


O G L A S
Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ustanovu za gospodarenje sportskim objektima na radno mjesto

SEKTOR ODRŽAVANJA

radnik specijalista na održavanju

dva (2) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 12 mjeseci

 

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

punoljetnost

hrvatsko državljanstvo

zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Pored općih uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

VSS, tehnička struka

 

Za stručno osposobljavanje za rad ne mogu biti primljene osobe koje su pravomoćno osuđene ili protiv kojih se vode sudski postupak pred nadležnim sudom.

 

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

 

Na web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr i web stranici Ustanove www.uzgso.hr i na oglasnoj ploči Ustanove na adresi Stanka Vraza 2a objavit će se vrijeme i dan održavanja intervjua.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

dokaz o stručnoj spremi

dokaz o hrvatskom državljanstvu

Uvjerenje o nekažnjavanju i o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije odluke o prijemu u radni odnos.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjetima, dostavljaju se u roku od 7 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod

na adresu: USTANOVA ZA GOSPODARENJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

                 Slavonski Brod, Stanka Vraza 2a / sa naznakom: Oglas - ne otvaraj /

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ustanova za gospodarenje sportskim objektima zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ustanova za gospodarenje

Sportskim objektima

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo