fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Sukladno članku 19. i 20. Statuta Ustanove za gospodarenjem športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove  raspisalo je oglas objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područna služba Slavonski Brod dana 19.2.2016. godine.

Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

SEKTOR UPRAVLJANJA
a)  Voditelj/ica sportskog programa
dva (2) izvršitelj/ice na određeno vrijeme, 12 mjeseci

SEKTOR ODRŽAVANJA
b)  Radnik/ica specijalista na održavanju
četiri (4) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, 12 mjeseci


Sukladno navedenom daju se upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE i OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog  mjesta

a)    uz odgovornost planira, nadzire i vodi  programe sporta i rekreacije, održava red i brine za sigurnost korisnika objekta, usklađuje termine i izrađuje plan održavanja različitih športskorekreacijskih aktivnosti, o čemu izvještava ravnatelja, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.


Opis poslova radnog  mjesta
b)    uz odgovornost izvodi rekonstrukciju i saniranje svih instalacija i ostalih dijelova športskog objekta u okviru svoje specijalnosti, vrši stručni nadzor i kontrolu korištenja infrastrukture na športskim objektima, vrši povremene i godišnje preglede športskih objekata i daje prijedlog njihovih saniranja, učestvuje u realizaciji Programa održavanja športskih objekata, ovisno o potrebi posla angažira se po nalogu ravnatelja  na druge poslove unutar Ustanove.


PROVJERA KANDIDATA

Provjera poznavanja stranog jezika putem intervjua, organizacijske i komunikacijske sposobnosti i znanjai vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta voditelja/ice sportskog programa i radnika/ice specijaliste na održavanju.

Provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji  ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
    
Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ustanove Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Ravnatelj Ustanove vrši izbor kandidata uz suglasnost Upravnog vijeća Ustanove.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju poprimitku obavijesti o izboru u roku od 8 (osam) dana, prije donošenja odluke o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.  Odluku o prijemu izabranih kandidata dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na objavljeni oglas.
Protiv odluke o prijemu izabranih kandidata, žalba se može izjaviti Upravnom vijeću Ustanove u roku od 8 dana od prijama odluke. Žalba ne odgađa izvršenje odluke o prijemu kandidata.

INTERVJU ĆE SE PROVESTI U UTORAK 8.3.2016. GODINE U 10,00 SATI U UREDSKIM PROSTORIJAMA USTANOVE ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA STANKA VRAZA 2/A PRVI KAT.

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo