fbpx
 
 

Svake godine Zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije dostavlja Program mjera i provedbeni plan obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) za područje Grada Slavonskog Broda koji usvaja Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, a koji je izrađen na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama DDD od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku.

Svi tretmani komaraca, i larvicidni i adulticidni, se provode na temelju navedenog Programa mjera i provedbenom planu obvezatne preventivne DDD za područje Grada Slavonskog Broda, a provode ih ovlaštene tvrtke koje se odabiru na temelju važećeg zakona o javnoj nabavi.

Tijekom 2024. godine provedena su ukupno 2. larvicidna tretmana sukladno potpisanom Ugovoru sa izvođačem DDD mjera. 3. larvicidni tretman će se provesti dana 17. svibnja 2024. godine, a na temelju monitoringa i stručne procjene Zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije.

Kako bi se smanjili uvjeti za razvoj ličinki i adulta komaraca, Grad Slavonski Brod izvršava sljedeće:

  • Redovito održava javne zelene površine;
  • Provodi larvicne i adulticine tretmane kao sustavnu mjeru, a prema preporukama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, odnosno stručnog nadzora nad provođenjem mjera;
  • Redovito uklanja nepropisno odložen otpad zatečen na javnim površinama, a u kojem se zadržava voda.

Kako bi se smanjili uvjeti za širenje zaraznih bolesti koje prenose komarci, molimo građane za suradnju te da prouče mjere osobne i kolektivne zaštite koje se nalaze na letku koji je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave