fbpx
 
 

Uvođenjem novog modela odvojenog prikupljanja miješanog komunalnog otpada (dalje u tekstu: „MKO“) kroz sustav vrećica, Grad Slavonski Brod je znatno je umanjio ukupnu količinu sakupljenog MKO u 2023. godini odnosno ukupna količina ne deponiranog MKO u tijelo odlagališta otpada Vijuš-Jug iznosi 1.974,37 t. Stopa odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i biootpad) (dalje u tekstu: „KO“) za Grad Slavonski Brod tijekom 2023. godine iznosi 54,72%, a pri čemu je cilj do konca 2024. odvojiti 60% KO te ostvariti ciljeve koji su definirani Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine („Narodne novine“ br. 84/23). Grad Slavonski Brod 2023. godine je, u odnosu na 2022. godinu, umanjio ukupnu količinu sakupljenog MKO u 2023. godini za 25,45%


Količina deponiranog MKO na području grada Slavonskog Broda za 2023. godinu iznosi 5.783,07 t, a dok ukupno sakupljena količina KO za 2023. godinu iznosi 12.772,38 t, a prema ostvarenim rezultatima odvojenog sakupljenog KO, Grad Slavonski Brod za 2023. godinu neće platiti poticajnu naknadu.


Svake godine u prosincu tekuće godine, JLS zaprima Rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prethodnu godinu, a kojim se utvrđuje iznos poticajne naknade. Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21), poticajna naknada je mjera, odnosno tzv. „kazna“ kojom se potiče JLS da u okviru svojih ovlasti provede mjere kojima se smanjuje udio MKO u ukupno sakupljenom KO koji nastaje na području te JLS.


Prilog:
Tablica 1. Poticajna naknada za smanjenje količine MKO za 2023. godinu – obračun u prosincu 2024. godine za 2023. godinu (izvor podataka: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, od 29. travnja 2024.g.)

 

U veljači 2022. godine, TD Komunalac d.o.o. podijelio je ukupno 27.897 novih spremnika za odvojeno prikupljanje KO (spremnici za papir, plastiku i biootpad) čime je Grad Slavonski Brod omogućio veću stopu razdavanja korisnog otpada na izvoru korisnika javne usluge. Nabava spremnika je sufinancirana bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša do 85% ukupne vrijednosti, a dok je Grad Slavonski Brod osigurao 15% sredstva iz vlastitog proračuna.

Osim novih spremnika za reciklabilni otpad koji su podijeljeni korisnicima javne usluge na području grada Slavonskog Broda za potrebe odvojenog prikupljanja KO, građanima su dostupna 3 (tri) reciklažna dvorišta na području grada Slavonskog Broda u koja građani mogu bez naknade odložiti reciklabilni otpad. Informacije o radnom vremenu Reciklažnih dvorišta na području grada Slavonskog Broda su dostupne na službenim web stranicama TD Komunalac d.o.o., Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod, davatelja javne usluge.

Temeljem navedenog, Grad Slavonski Brod kontinuirano radi na unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom na području grada te predviđa da će do kraja 2024. godine ostvariti ciljeve gospodarenja otpadom, a koji se odnose na veću stopu odvajanja otpada (prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i biootpada).

Također, tijekom 2022. i 2023. godine prijavljena su ukupno dva projekta za potrebe izgradnje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom pod slijedećim nazivom projekta:

  1. Kompostana Slavonski Brod;
  2. Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u Slavonskom Brodu.


Ukupna vrijednost oba projekta iznosi 7.735.404,69 EUR.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave