Ispis
Kategorija: Vijesti

U sklopu modernizacije i energetske obnove javne rasvjete na području grada Slavonskog Broda, donosimo presjek radova na zamjeni postojećih i ugradnji novih LED svjetiljki.

Od navedenih lokacija u srijedu, 18.06.2020. godine su izvedeni radovi na ugradnji energetski učinkovite i ekološke LED javne rasvjete na sljedećim lokacijama: Bosutska ulica, Koranska ulica, Kupska ulica, Dravska ulica, Dunavska ulica, Ulica braće Damira i Davora Keve, Ulica Jakova Gotovca, dio Ulice Mihovila Pavlinovića, dio ulice Ivana Belostenca, dio Ulice Bartola Kašića, Posavska ulica, Splitska ulica, Trogirska ulica, Omiška ulica, Imotska ulica, Županjska ulica, dio Ulice Alojzija Stepinca, dio Plitvičke ulice, dio Ulice Mihovila Pavlinovića, Ulica don Ive Prodana, Ulica Franje Maričevića, Naselje biskupa Ćirila Kosa, dio Naselja Josipa Franka, Ulica Matije Vlačića Ilirika, Ninska ulica, Ulica Julija Domca, Ulica Josipa Lovretića, Bračka ulica i dio Ulice Ivana Gundulića.

Danas se nastavljaju radovi na zamjeni svjetiljki na sljedećim lokacijama: Naselje Josipa Franka, Plitvička ulica, Ulica Jure Kaštelana i Ulica Pavla Štoosa. Također, uz radove na zamjeni svjetiljki izvodit će se i radovi na montaži stupova i LED svjetiljki u Ulici Frana Supila.

Grad Slavonski Brod je sklopio Ugovor o kreditu s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, zastupanog temeljem punomoći po Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Ugovor o kreditu sklopljen je na temelju Programa kreditiranja „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“. „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ je financijski instrument za koji su sredstva osigurana iz sredstava Europske unije, iz Strukturnih i investicijskih fondova, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., »Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije«, s ciljem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog Fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija.