Ispis
Kategorija: Vijesti

Gradska uprava Grada Slavonskog Broda ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do 22. veljače 2019. godine na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. dostave svoje komentare i mišljenja na prijedlog Nacrta Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi na području grada Slavonskog Broda.

Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 dalje: Zakon ) kojim je propisana obveza donošenja Odluke o komunalnom doprinosu. Sukladno zakonskim propisima, pripremljen je Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu, kojom se usklađuju dosadašnje odredbe sa Zakonom.

Najveći dio prava i obveza u svezi komunalnog doprinosa je ostao nepromijenjen u odnosu na važeću Odluku te se nisu mijenjali koeficijenti zona, jedinične cijene komunalnog doprinosa niti kategorije koje mogu zatražiti oslobađanje. Stoga prijedlog neće imati znatnijeg utjecaja na obveznike plaćanja komunalnog doprinosa u odnosu na postojeće stanje.

Člankom 79. stavak 1. Zakona, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave tako da je ta vrijednost najviša za prvu zonu, a manja za svaku iduću zonu. Radi usklađenja sa navedenom odredbom, nova Odluka o komunalnom doprinosu ima dvije zone, umjesto dosadašnje četiri, ali se visina komunalnog doprinosa po zonama nije mijenjala.

Tako se dosadašnje zone I i II spajaju i čine Zonu I za koju se obračunava ista vrijednost komunalnog doprinosa u iznosu 35,60 kn, a zone III i IV se spajaju i čine Zonu II za koju se obračunava ista vrijednost komunalnog doprinosa u iznosu 30,00 kn. Prema tome, jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama ostaju na istoj razini.

Što se tiče postupka utvrđivanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, zadržana je, među ostalim, dosadašnja pogodnost po kojoj je moguć znatno povoljniji obračun komunalnog doprinosa po kojem se za stambeni objekt do 600 m3 (odnosno stambeni objekt do cca 200 m2 ) može platiti iznos od 1,00 kn/m3 komunalnog doprinosa pod uvjetima utvrđenima navedenom odredbom, a razliku iznad toga po redovnoj jediničnoj cijeni . Odredba je usklađena sa izmjenama novog Zakona u postupovnom smislu tako da će se navedena pogodnost po novome ostvarivati podnošenjem zahtjeva za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa, a ne više u okviru utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa. Također su predloženim Nacrtom prijedloga Odluke objedinjuju sve odredbe o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a koje su dosada bile regulirane raznim aktima. Tako se ovim jedinstvenim općim aktom regulira cjelokupna problematika komunalnog doprinosa.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću