fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

20. sjednica

Zakazana za petak, 26. ožujka 2021. u 9.00 sati. Sjednica će se održati putem videokonferencije.


Dnevni red 20. sjednice Gradskog vijeća

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slavonskog Broda
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
 4. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i radnih tijela
 5. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Slavonskog Broda
 6. Izvješće Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine
 7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2020. godini
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda
 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne površine za vrijeme mjera ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
 13. a. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije
  b. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promijeni djelatnosti Ustanove za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije
 14. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić Potjeh
 15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području grada Slavonskog Broda u 2021. godini
 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu ekonomske cijene sata drugog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini, odnosno drugog programa na srednjoškolskoj razini za školsku godinu 2021./2022. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
  2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Glazbene škole Slavonski Brod za školsku godinu 2021./2022. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
 17. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
 18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu Poloj
 19. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada grada Slavonskog Broda u 2021. godini
 20. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Ivanka Lemešić Lovrić za prodaju robe putem kioska na privatnoj površini

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo