fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Osnovna škola „Blaž Tadijanović“, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Spremačica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17) te Pravilniku o radu OŠ Blaž Tadijanović.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Blaž Tadijanović. (4.4.2018.-12.4.2018.)

Prijave s dokumentacijom (životopis, svjedodžba o završenom obrazovanju, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci, potvrda HZMO-a o stažu) dostaviti na adresu: Osnovna škola „Blaž Tadijanović“, Podvinjska 25,  35000 Slavonski Brod.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola (čl.13, st.2 Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru putem WEB stranice škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

POSLODAVAC:

Poslodavac: Osnovna škola „Blaž Tadijanović“

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OŠ „Blaž Tadijanović“

Podvinjska 25

35000 Slavonski Brod

„za natječaj - spremač/ica“

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2178/01-05-18-31

U Slavonskom Brodu, 4.travnja 2018.                                                                          

Ravnateljica:

Veronika Čerenko

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit