• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

NASLOVNA resize

Na području grada aktualni radovi su na izgradnji i modernizaciji pješačkih staza. Tako su započeli radovi u Moslavačkoj ulici na istočnoj strani u dužini od 173,12 metara u vrijednosti od 130.038,10 kuna.

Podsjetimo da se radovi uz Moslavačku ulicu danas izvode i u Slavonskoj ulici na dužini od 381 metar u vrijednosti od 177.358,44 kn.

Asfaltirana je pješačka staza u Ulici Josipa Jurja Strossmayera na sjevernoj strani na potezu do kružnog toka Ulica Juraja Dobrile i Frane Supila, a nastavit će se  do Ulice Ksavera Šandroa Đalskog u ukupnoj dužini od 759,90 m. Sada su u tijeku radovi izgradnje pješačke staze na južnoj strani, uz parkiralište do Ulice Andrije Štampara, u duljini od 95,03 m. Vrijednost radova je oko milijun kuna.

Ove godine planirani su i radovi na slijedećim lokacijama: Primorska ulica, Ulica Ivana Gundulića, Ulica don Ive Prodana, Aleja Miroslava Krleže - parkirališna mjesta, Ulica Vatroslava Jagića, Ulica Ivana Gundulića, prostor kod samoposluge na Mikrorajonu.

Aktualne radove u navedenim ulicama pogledajte u našoj fotogaleriji.

Moslavačka ulica

 

Ulica Josipa Jurja Strossmayera

 

Slavonska ulica

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit